Büyük Türkçe İspanyolca Sözlük

Ürün Kodu: 9789751043290
Büyük Türkçe İspanyolca Sözlük

*Gerek modern ve arı, gerek yöresel, gerekse arkaik anlam ve kullanımlarıyla 40.000 madde altında toplanmış binlerce Türkçe sözcük, deyim ve atasözü

*Bilim, tıp, matematik, hukuk, ekonomi, askerlik, denizcilik, felsefe, edebiyat, biyoloji, anatomi, botanik, zooloji, iletişim gibi çok çeşitli konularda zengin bir sözcük dağarcığı

*Her sözcüğün morfolojik açıklamasıyla önem sırasına göre değişik anlamları, mecazi, teklifsiz ya da argo kullanım biçimleri

*Türkçe fiillerle edatların gerektirdiği tümleçlerde ismin halleri ve İspanyolca karşılıklarının almaları gereken edatlar

*Yabancı kökenli sözcüklerde, uzun ve kısa hecelerle vurgunun yeri açısından doğru telaffuz göstergeleri

*Sözcüklerin özellik gösteren anlamlarına örnek tümceler

*Arapça ve Farsça kökenli eskimiş sözcüklerin ve Batı dillerinden geçmiş olanların yeni Türkçe karşılıkları

*Yabancı kullanıcılar için Türkçe telaffuz kuralları ve dilbilgisinin ana hatları

*Sayılar, saat ve tarih

*Coğrafya adları

*Türkçede en çok kullanılan kısaltmalar

 

*Unas 40.000 entradas que contienen gran cantidad de acepciones, locuciones, expresiones y proverbios de la lengua turca hablada en Turqua, con sus signifıcados modernos, arcaicos o regionales, en materias muy variadas como las Ciencias, la Medicina, las Matemáticas, la Biologa, la Anatoma, la Botánica, la Zoologa, el Derecho, la Economa, la Literatura, la Gramática, la Filosofa, el Arte, la Informática y muchas otras

*Definiciones morfológicas de todas las palabras

*Usos familiares o de argot de muchas palabras y locuciones

*Diferentes acepciones de las palabras y sus signifıcados figurados, según la frecuencia de uso

*Declinaciones exigidas por verbos y posposiciones en turco, así como preposiciones exigidas por verbos españoles

*Indicación de la posición del acento y de las sílabas largas y breves en palabras de origen no turco

*Ejemplos para facilitar el uso de algunas palabras con algún signifıcado especial

*Equivalentes modernos para las palabras de origen árabe o persa, así como para los barbarismos procedentes de lenguas occidentales

*Reglas de pronunciación y principios básicos de grámatica de la lengua turca para hispanohablantes

*Números, expresión del tiempo y de la fecha

*Lista de algunos topónimos

*Lista de las abreviaturas más usadas en Turquía

 

İlgili ürünler
Whatsapp Destek Hattı
G-HET81Q4C75