International Büyük Türkçe Almanca Sözlük (Ciltli)

Ürün Kodu: 9789751032966
Yazar: Vural Ülkü
International Büyük Türkçe Almanca Sözlük (Ciltli)


"Almanca-Türkçe Büyük Sözlük"ün amacı,günümüz Almancasını olabildiğince geniş bir kelime hazinesi ile ( yaklaşık 60 bin madde başı ile )Almanca öğrenen ve öğreten,Almanca eserler okuyan ve bu dilden çeviriler yapan,Almanya ile şu veya bu şekilde ilgili Türk okuyucusuna Türkçe karşılıklarıyla sunmaktır. Merkezi Mannheim'da olan Institut für Deutsche Sprache ( Alman Dili Enstitüsü ) ile Alexander von Humbolt-Stiftung ( AvH. Vakfı ) tarafından desteklenen sözlük,en büyük ölçüde adı geçen enstitünün kaynaklarından ve arşivinden yararlanılarak,tamamen yeni bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu sözlükte temeli,Alman eğitim sisteminde esas alınan,"okullarda öğretilen ve öğrenilen",dilbiliminde "yüksek dil"( Hochsprache ) veya "standart dil"olarak nitelenen dil oluşturmaktadır. Sözlükte;antropoloji'den arkeoloji'ye,astronomi'den tıbba ve zooloji'ye kadar çeşitli bilimlerin,genel kelime hazinesinden ayrılamayacak önemde terim ve kavramları yanında,Avusturya ve İsviçre Almancalarından bazı örneklerde yer almaktadır. Dil kullanımı bakımından son derece önemli stilistik değerlendirmeler,eserin önemli bir özelliğini oluşturmaktadır.Sayfa Sayısı: 1076

Baskı Yılı: 2006


Dili: Almanca / Türkçe
Yayınevi: İnkılap Kitabevi

İlk Baskı Yılı : 2006

Dil : Almanca - Türkçe

İlgili ürünler
Whatsapp Destek Hattı
G-HET81Q4C75