Türkiye Bölgesel Coğrafyası (Yeni Baskı)

Ürün Kodu: 9789751026446
Türkiye Bölgesel Coğrafyası (Yeni Baskı)

Türkiye Bölgesel Coğrafyası adlı bu eser Türkiye'yi fiziki, beşeri ve ekonomik açılardan ele alarak incelemektedir.
Bölgelerin fiziki coğrafya özellikleri açısından;
*Jeolojik yapı
*Yüzey şekilleri
*İklim
*Topraklar
*Bitki toplulukları konuları ele alınmaktadır.
Beşeri ve ekonomik coğrafya kapsamında;
*Nüfus, nüfus artışı, nüfus yoğunluğu, nüfusun iş kollarına göre dağılışı, kır ve kent nüfusları
*Tarımsal etkinlikler
*Yer altı zenginlikleri, sanayi faaliyetleri
*Ulaşım ve ticaret
*Turizm
*Bölge ve illerin ekonomik durumları değerlendirilmektedir.
Her bölge, bölüm ve yörelere ayrılmakta, bunların coğrafi özelliklen ayrıntılı biçimde tanıtılmaktadır. Eser, Türkiye'yi her yönü ile öğrenmek, sorun ve potansiyellerini anlamak, ileriye yönelik çeşitli gelişim projeleri hazırlamak için amatör ve profesyonel amaçlara uygun bir kaynak özelliği taşımaktadır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin Türkiye Bölgesel Coğrafyası dersleri için ana kaynak niteliğindedir. Yazarların, 30 yılı aşkın süre Türkiye'nin tümünü gezerek ve araştırarak hazırladıkları bu kitaptaki morfoloji haritaları, jeolojik kesitler, bitkilerin dağılışını gösteren profiller, yağış, sıcaklık ve bitki örtüsü haritaları ile bölgelerin doğal ortamları, arkeolojik, tarihi, beşeri özelliklerini içeren 500'ü aşkın fotoğraf özgün alan çalışmalarının ürünleridir.Baskı Yılı: 2008


Dili: Türkçe
Yayınevi: İnkılap Kitabevi

İlgili ürünler
Whatsapp Destek Hattı
G-HET81Q4C75